www.poc-moac.net  
 
ประมวลภาพงาน-กิจกรรม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ
<< ย้อนกลับหน้าประมวลภาพงาน-กิจกรรม
 
 
 
 
  Provincial Agriculture and Co-operatives Group